CO-certificering

Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking, wat betekent dat vanaf dat moment alle monteurs die werkzaam zijn aan gasverbrandingsinstallaties tot 1 april 2023 de tijd hadden om het verplichte Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide, oftewel de CO-certificering, te behalen.

Doel van de CO-certificering is het terugdringen van koolmonoxide-vergiftigingen en het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) bleek namelijk dat 46% van de ongevallen met koolmonoxide komt door de cv-installatie. Op advies van de OvV gelden vanaf 1 april 2023 daarom een aantal nieuwe regels, welke de veiligheid van de monteurs en de bewoners moeten borgen.

Het gevaar van koolmonoxide (CO)

Een CO-vergiftiging ontstaat wanneer je in een ruimte verblijft waar een gevaarlijke concentratie koolmonoxide aanwezig is. CO ontstaat bij een onvolledige verbranding, bijvoorbeeld in je cv-ketel, geiser, kachel of open haard. Niet alleen in je huis, maar ook in je caravan of op je werk kan het gebeuren.

Koolmonoxide, ook afgekort tot CO, is een geur- en kleurloos gas en daardoor minder herkenbaar als een oorzaak bij ziekte verschijnselen. De symptomen bij blootstelling aan CO beginnen met hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Bij langdurige blootstelling lopen de klachten uit naar verlaagde bloeddruk, hart- en ademhalingsproblemen. In het ergste geval leidt het tot een coma en kun je hieraan overlijden.

Elk jaar overlijden er in Nederland 5 tot 10 mensen, worden er ongeveer 200 mensen opgenomen in het ziekenhuis en worden honderden gewonden behandeld op de EHBO als gevolg van een CO-vergiftiging. Een CO-vergiftiging is levensgevaarlijk.

Wat zijn de regels voor CO-certificering?

Alle monteurs die gasverbrandingsinstallaties installeren, repareren, onderhouden of in bedrijf stellen, vallen onder de nieuwe gasketelwet. De wet is van toepassing op werkzaamheden aan de gas houdende onderdelen van de installaties en niet op bijvoorbeeld het onderhoud van radiatoren. Het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide, ook wel CO-certificering genoemd, is verplicht voor alle monteurs die in aanraking komen met koolmonoxide.

Je kunt een CO-vrij gecertificeerde installateur herkennen aan het CO-vrij logo. Vraag ernaar bij de installateur. Hij is verplicht om dit te laten zien. Kan de installateur het CO-vrij logo niet laten zien? Dan mag hij ook niet aan de gasverbrandingsinstallatie werken. Je kunt de gecertificeerde bedrijven ook terugvinden in het ‘register gasverbrandingsinstallaties’ van de overheid. BSI Breda en alle monteurs hebben de CO-certificering succesvol behaald (we staan geregistreerd onder de KVK naam, welke van oudsher B.V. Bergen op Zoomse Sanitair Installateurs is).

Wat houdt de CO-certificering in?

Om het ‘Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide’ (ofwel de CO-certificering) te behalen, doorlopen monteurs een individuele route bestaande uit de volgende stappen:

  1. Als eerste nemen ze deel aan een zelftest, die bestaat uit 20 vragen. Aan de hand van de resultaten wordt duidelijk of de monteur al voldoende kennis heeft om de theorietoets te halen, of dat er eerst bijscholing nodig is.
  2. De theorietoets wordt online afgenomen via dezelfde website. Als de monteur slaagt voor de toets, ontvangt hij of zij een code die 6 maanden geldig is en nodig is om het praktijkexamen af te leggen. Het praktijkexamen wordt afgenomen bij een van de examenlocaties van IW Nederland en wordt uitgevoerd in kleine groepjes. Monteurs voeren handelingen en metingen uit op en rondom een gasverbrandingsinstallatie en beantwoorden vragen van de examinator.
  3. Als de monteur het praktijkexamen succesvol aflegt, ontvangt hij of zij het ‘Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide’. Dit bewijs toont aan dat de monteur vakbekwaam is om te werken met gasverbrandingsinstallaties.

Na het behalen van het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide is dit 5 jaar geldig. Na deze periode van 5 jaar moeten monteurs opnieuw gecertificeerd worden en moeten zij opnieuw de route naar CO-certificering afleggen.

Behalve het op niveau brengen van de kennis en het afleggen van een examen van de monteurs, is het ook aan het bedrijf om conform de maatregelen van de Gasketelwet te gaan werken. Dat betekent uniform werken volgens een vaste procedure, het toepassen van speciale meetapparatuur en het registreren van de toestellen met de QR-code in de app vanuit de overheid.

Wat houdt CO-preventie voor jou als bewoner in?

Als bewoner van een huis ben je zelf  verantwoordelijk voor de cv-ketel, geiser, gashaard of -kachel in je huis, inclusief het onderhoud en vervanging wanneer dat nodig is. Vanaf 1 april 2023 ben je echter verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor installatie, onderhoud en reparatie van deze gasverbrandingsinstallaties. Het is verboden en zelfs strafbaar om zelf aan deze installaties te klussen.

Naast de verplichte rookmelders, wordt geadviseerd om minimaal een koolmonoxidemelder te hangen in de ruimte(s) waar gasinstallatie(s) zich bevinden. Verder is het raadzaam om ten allen tijde de woning te ventileren (via ventilatieroosters of een raam op een kiertje).

Meer informatie over de CO-certificering en alle maatregelen om CO-vergiftiging te stoppen  is terug te vinden op CO-wijzer.nl, een initiatief vanuit Brandweer, Nederlandse Brandwonden Stichting en de overheid

Meer informatie

Wil jij meer informatie omtrent onze co-certificering? Neem dan contact op!

Jouw partner in duurzaamheid

BSI Breda helpt je graag bij het verduurzamen van je woning. We bieden verschillende duurzame oplossingen aan, waaronder zonnepanelen. Benieuwd naar onze duurzame oplossingen? Bekijk ze hier